Nikomu nepríde zvláštne, že sa Spišský hrad a Spišské Podhradie nachádzajú v dvoch rozdielnych krajoch?

Prvého januára 2024 ubehlo pätnásť rokov, čo Slovensko prijalo euro ako svoju menu. Zároveň je to aj dvadsiate piate výročie, odkedy sme dali všetky európske vajíčka do jedného košíku. V roku 1999 Euro nahradilo predošlé meny západoeurópskych krajín.

Krajiny menovej únie sa v podstate zaviažu k zhode na vysporiadaní sa s hospodárskymi šokmi a k vzájomnej kompenzácii nepriaznivých okolností. V praxi disciplinovaný daňový poplatník v Nemecku v podstate ručí za dlhy vysmiateho Taliana z Kalábrie. Ak spoločná menová politika spôsobuje konflikty medzi národnými záujmami, krajiny, ktoré tvoria menovú oblasť, musia tieto náklady akceptovať v mene spoločného osudu. Na to je nutná dávka politického pragmatizmu.

Prečo sa podobný pragmatizmus neprejavuje v určovaní optimálnej geografickej oblasti napríklad pre školstvo, dopravu, alebo sociálne služby? Potenciálni členovia eurozóny pravidelne zapĺňajú titulky ekonomických médií.

Má však mať Bratislava a Veľký Krtíš rovnakú vzdelávaciu politiku?

Nikomu nepríde zvláštne, že sa Spišský hrad a Spišské Podhradie nachádzajú v dvoch rozdielnych krajoch  a keď chcú riešiť dopravu, tak sa musí dohodnúť Košický samosprávny kraj s Prešovským? Nikomu nepríde zvláštne, že sociálnu politiku marginalizovaných komunít riešime rovnako na východnom Slovensku, ako na juhu, kde v podstate nie sú rómske osady?

Ak by sme vytvorili podobné pravidlá optimálnej geografickej oblasti pre rôzne verejné služby, zistili by sme, že dnešné usporiadanie nie je ideálne a už vôbec nie je pragmatické. Čo je ešte zaujímavejšie, pravdepodobne by sme zistili, že pre rôzne služby sú ideálne rôzne optimálne geografické oblasti. Iné pre školstvo a iné pre dopravu. Skúsme sa nad tým v novom kalendárnom roku zamyslieť.

Už je čas, musíme jít.

Daniel Kojnok, KDMS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *