O nás

Sme mládežnícká politická organizácia pre mladých, s cieľom podporovať odborný rast, zdieľať zaujímavé kontakty a budovať záujem o politiku. Sústredime sa na neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí s kvalifikovanými hosťami. Podporujeme spoluprácu s našimi zahraničnými partnermi, organizujeme podujatia a festivaly. Participujeme na projektoch upevňujúce smerovanie k právnemu a prosperujúcemu štátu. Kľúčovými sú pre nás hodnoty sloboda, spravodlivosť, solidarita a subsidiarita.

Poslanie

Hlavným poslaním je rast každého jedného nášho člena. Chceme aby si na konci svojej púte v KDMS bol odborne zdatný v téme ktorá ťa napĺňa, aby si bol politicky pripravený, aby si mal sieť kontaktov pre tvoj profesionálny rast. Hlavne aby si v našej partií našiel priateľstvá, ktoré prežijú roky.

Vízia

Chceme vychovať novú generáciu mladých kresťanských lídrov, ktorí sú konzervatívne zmýšľajúcimi aktívnymi jednotlivcami s ochotou a schopnosťou prevziať zodpovednosť za riadenie verejných záležitostí, od malých dedín na Slovensku až po Európsky parlament.

Hodnoty

Ide nám o právny a prosperujúci štát, kde vyhráva slušnosť nad vulgarizmom, pravda nad klamstvom, spravodlivosť nad zločinom. Naše kľúčové hodnoty sú: Sloboda, Spravodlivosť, Solidarita, Subsidiarita. Usilujeme sa o spoločnosť, kde každý môže dosiahnuť svoj potenciál.

Podujatia

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
1
POSTAVILI SME SA ZA SPRÁVNU VEC A PRINIESLO TO VÝSLEDKY 💯
Sme radi, že aj vďaka viacerým občianskym iniciatívam vrátane našej petície vláda prehodnotila svoje...
...Keď vám už nestačí ani zvýšený plat 💶🇪🇺
🔹Vyzerá to, že SNS chystá pre voľby do Európskeho parlamentu skutočne „hviezdnu kandidátku“....
YEPP u susedov v Brne 🇸🇰🇨🇿🇪🇺
Cez víkend sa početná delegácia KDMS zúčastnila na konferencii @youthepp, Mládeže Európskej ľudovej strany...

História

Máme za sebou extrémnu historiu a stále smerujeme ku hviezdam! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Prítomnosť 2023
Aktuálne fungovanie KDMS
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) je dodnes samostatná mládežnícka organizácia s partnerským vzťahom ku Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH).
5. máj 1990
Ustanovujúci snem KDMS
Za prvého predsedu bol zvolený Ján Dečo z Košíc, podpredsedom sa stal Jozef Mikloško ml. a politickým tajomníkom František Stano.
začiatok 1990
Prvá zmienka o KDMS
Prvým impulzom pre založenie kresťansko-demokratickej mládežníckej organizácie na Slovensku bola výzva slovenských kresťanských intelektuálov pod vedením Jána Čarnogurského.

Naši minulí členovia

Za tie roky preliezlo našou mládežníckou stranou mnoho vplyvných ľudí, ktorý figurovali v politike aj po odchode z tejto strany. Chceš sa začleniť do histórie medzi týchto úspešných ľudí aj ty?

Buď s nami v obraze!

Každý mesiac ti v schránke pristane súhrnný report o diani v organizácií a zaujímavé príležitosti na angažovanie sa v mládežníckej politike.