O nás

Sme mládežnícká politická organizácia pre mladých, s cieľom podporovať odborný rast, zdieľať zaujímavé kontakty a budovať záujem o politiku. Sústredime sa na neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí s kvalifikovanými hosťami. Podporujeme spoluprácu s našimi zahraničnými partnermi, organizujeme podujatia a festivaly. Participujeme na projektoch upevňujúce smerovanie k právnemu a prosperujúcemu štátu. Kľúčovými sú pre nás hodnoty sloboda, spravodlivosť, solidarita a subsidiarita.

Poslanie

Hlavným poslaním je rast každého jedného nášho člena. Chceme aby si na konci svojej púte v KDMS bol odborne zdatný v téme ktorá ťa napĺňa, aby si bol politicky pripravený, aby si mal sieť kontaktov pre tvoj profesionálny rast. Hlavne aby si v našej partií našiel priateľstvá, ktoré prežijú roky.

Vízia

Chceme vychovať novú generáciu mladých kresťanských lídrov, ktorí sú konzervatívne zmýšľajúcimi aktívnymi jednotlivcami s ochotou a schopnosťou prevziať zodpovednosť za riadenie verejných záležitostí, od malých dedín na Slovensku až po Európsky parlament.

Hodnoty

Ide nám o právny a prosperujúci štát, kde vyhráva slušnosť nad vulgarizmom, pravda nad klamstvom, spravodlivosť nad zločinom. Naše kľúčové hodnoty sú: Sloboda, Spravodlivosť, Solidarita, Subsidiarita. Usilujeme sa o spoločnosť, kde každý môže dosiahnuť svoj potenciál.

Podujatia

1-480x360 (1)
ETATIZMUS-VERZUS-LOKALIZMUS-DVA-MODELY-ORGANIZACIE-SPOLOCNOSTI-1080-×-1300-px-480x360
kdms_full
untitled-69-of-210-1-480x360
ETATIZMUS VERSUS LOKALIZMUS: PREČO EURÓPA PREDBEHLA ČÍNU
Ruská invázia na Ukrajinu priniesla dôsledky do mnohých oblastí nášho života, energetiku nevynímajúc....
ETATIZMUS VERZUS LOKALIZMUS – DVA MODELY ORGANIZÁCIE SPOLOČNOSTI
Landsgemeinde vo švajčiarskom kantóne Glarus. V knihe Patricka Deneena Prečo liberalizmus zlyhal popisuje...
SNEM KDMS 2023
Ako kresťanskodemokratická mládežnícka organizácia si ctíme demokraciu. Preto sme v sobotu 18. marca...

História

Máme za sebou extrémnu historiu a stále smerujeme ku hviezdam! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Prítomnosť 2023
Aktuálne fungovanie KDMS
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) je dodnes samostatná mládežnícka organizácia s partnerským vzťahom ku Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH).
5. máj 1990
Ustanovujúci snem KDMS
Za prvého predsedu bol zvolený Ján Dečo z Košíc, podpredsedom sa stal Jozef Mikloško ml. a politickým tajomníkom František Stano.
začiatok 1990
Prvá zmienka o KDMS
Prvým impulzom pre založenie kresťansko-demokratickej mládežníckej organizácie na Slovensku bola výzva slovenských kresťanských intelektuálov pod vedením Jána Čarnogurského.

Naši minulí členovia

Za tie roky preliezlo našou mládežníckou stranou mnoho vplyvných ľudí, ktorý figurovali v politike aj po odchode z tejto strany. Chceš sa začleniť do histórie medzi týchto úspešných ľudí aj ty?

Buď s nami v obraze!

Každý mesiac ti v schránke pristane súhrnný report o diani v organizácií a zaujímavé príležitosti na angažovanie sa v mládežníckej politike.