Site Overlay

Kontakt

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)
Staromestská 595/6D
811 03 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika

E-mail: info@kdms.sk

IČO: 17315450
DIČ: 2020797504

Právna forma: občianske združenie

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK0983300000002100926811

KDMS je zapísané v registri občianskych združení MV SR pod č. VVS/1 – 900/90-2430, zo dňa 9. augusta 1990.

General Data Protection Regulation (GDPR)
V zmysle ustanovení Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší pôvodná smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov), svojím podpisom na tomto formulári, ktorý sa nachádza na webovom sídle Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS), vyjadrujete slobodný, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov našou organizáciou. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete výhradne pre aktivity Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS). Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať, prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu administrator@kdms.sk.

.: Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)

Odpíšte kód: captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.