Staromestské Talky zažili svoju premiéru.

Pozvanie na prvú debatu prijal František Mikloško. Človek, ktorý zastával funkciu predsedu parlamentu počas kľúčových rokov prvotného formovania našej krajiny. Môžeme ho poznať aj ako aktivistu, člena tajnej cirkvi, ktorý sa zaslúžil o mnohé dobré veci v prospech občianskej slobody. Podelil sa s nami o svoju životnú skúsenosť z politiky ale aj mimo nej, keďže, ako sám tvrdí, dobrého politika formuje aj jeho vlastná odbornosť a osobná integrita, ktorú vie nadobudnúť len tak, že je aktívny aj mimo politického života.

Zdroj: (vložte zdroj)

Bolo inšpirujúce počúvať, ako sa nebál veľkých zmien v živote, ako odišiel z akademickej pôdy pracovať ako robotník. Bola to ochota priložiť ruku k dielu, snaha podeliť sa o svoju odbornosť a tiež cit pre vnímanie reality, vďaka ktorému dokázal vybadať správnosť času pre vstup práve do politického života.

Život človeka on sám delí na viacero období. Na prvých 20 rokov života, kedy človek prežíva svoju mladosť a prípravu. Neskôr medzi 20 – 40 rokom dochádza k intelektuálnemu, mentálnemu, ale aj charakterovému zreniu. Ďalej medzi 40 – 60 rokom je  schopný prevziať veľké úlohy, napríklad aj zodpovednosť za štát. A nakoniec so 60 a viac rokmi ide pomaly na dôchodok. Aj keď v prípade Františka Mikloška je ten dôchodok stále veľmi aktívnym obdobím. Neustále sleduje tep udalostí a aktuálne politické dianie.

František Mikloško a ľudia okolo neho prežívali ich produktívne roky v zápase o hodnoty. Boli to udalosti  Novembra 89 a rovnako aj 20 rokov disentu, kde naberali skúsenosti, podieľali sa na politických, ale aj spoločenských zmenách. Vtedy naberali zručnosti, ktoré potrebuje každý politik a vďaka ktorým si ich história bude pamätať. My ako mladí šudia k nim môžeme vzhliadať. Aj oni v tej dobe mali svoje osobnosti, ktoré boli ich inšpiráciou ako kardinál  Korec, kňaz Vladimír Jukl alebo Silvester Krčméry. Boli im oporou a zároveň veľkou školou života.

A dnes?

Generácia od 20 do 40 musí riešiť „nutné“ veci ako hypotéku, starostlivosť o rodinu a zamestnanie, ktoré si treba udržať. V istom slova zmysle je to pragmatická generácia. Týmto pragmatikom chýba hodnotové vybavenie, pretože v nich nestačilo dozrieť. Aj politika sa zmenila. Marketingové agentúry majú dnes obrovskú silu, už to nie je to o vnútorných hodnotách a silnom presvedčení.

Zažili sme obohacujúcu diskusiu, po ktorej sme mali ešte veľa nad čím premýšľať. A to je hlavným cieľom Staromestkých Talkov. Prinášať osobnosti, ktoré inšpirujú mladých ľudí a môžu nás posunúť vpred. Vypočujte si náš pripravovaný podcast. 😊

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1