SNEM KDMS 2023

Ako kresťanskodemokratická mládežnícka organizácia si ctíme demokraciu. Preto sme v sobotu 18. marca 2023 slávili sviatok demokracie v KDMS – v Bratislave sa konal náš snem, najvyšší orgán KDMS.

Selfbestuur: Riešenia odolné voči štátu. Benediktova voľba v praxi

Tomorrow is another country (Alastair Sparks, 1994)

S týmto citátom začína najnovší film od AfriFora s názvom Selfbestuur: Staatsbestande oplossings vir die toekoms (Samoriadenie: Riešenia odolné voči štátu pre budúcnosť). AfriForum je advokačná skupina v Juhoafrickej republike, zameraná na ochranu menšín, najmä však na ochranu záujmov Afrikáncov.

Sekulárny nie je ateistický

Vyjasnime si to! Ako spoločnosť sme zostali leniví v hľadaní pravdy. Sme ochotní len slepo prijímať názory, ktoré sú považované za populárne. Nie sme ochotní vynaložiť čo i len trochu energie, aby sme si informácie overili, pretože je omnoho jednoduchšie tvrdiť to, čo tvrdia všetci okolo alebo mnohokrát to, čo tvrdia tí najviac kričiaci a […]

Čísla hovoria jasne: nový grafikon = rekordné meškania

🟠🚄🚃🚃 ČÍSLA HOVORIA JASNE: REKORDNÉ MEŠKANIA

🟠 Nový grafikon vlakovej dopravy je platný desať dní a vidíme prvé dáta.
🟠 ZSSK vďaka nemu vypravila rekordný počet vlakov. Najviac ich bolo v piatok 16. 12. (1 901), minulý mesiac ich bolo napr. denne najviac 1 808.
🟠 Popri zrýchlení dopravy medzi metropolami na úkor zrušenia zastávok však nový taktový grafikon prináša aj iné rekordy – tie negatívne.

🟠 Kým pri starom grafikone dorazilo do cieľa včas, resp. s meškaním do 5 minút, 73-87 % vlakov, s novým je to už len 59-72 % vlakov. 👎

Prečo jednomandátové obvody na Slovensku nechceme

So záujmom sledujem živú diskusiu k zmene volebného systému. Kým väčšina diskutérov a komentárov sa zhodne na potrebe nahradiť jeden volebný obvod, ktorý na Slovensku existuje, navrhované riešenia sa rôznia.

Analýza župných volieb 2022 z hľadiska volebnej geografie (1. časť)

V sobotu 29. októbra 2022 prebehli na Slovensku spojené župné a komunálne voľby. V tomto článku ideme analyzovať výsledky volieb župana z hľadiska volebnej geografie. Samozrejme, hodné rozboru by boli tiež aj voľby starostov, treba však poznamenať, že tam sa ľudia často rozhodujú primárne na základe osobnej skúsenosti a vzťahov s kandidátmi, nie na základe straníckeho trička. V okresných mestách boli prevažne zvolení za starostov nezávislí kandidáti.

Najčistejšia energia?

Neexistuje žiaden úplne čistý spôsob, ako získať energiu na výrobu elektriny či na kúrenie. Pri výstavbe elektrární, pri ťažbe surovín či pri ich spracovaní, resp. spaľovaní aj pri následnom rozoberaní elektrární a skladovaní odpadov vznikajú rôzne environmentálne záťaže, ktoré ľudstvo pri momentálnej úrovni technologických poznatkov nie je schopné obísť. Predsa však je očividné, že pokiaľ sa zameriame na aspekt, vnímaný ako najdôležitejší v boji proti klimatickej zmene – emisie skleníkových plynov – panuje medzi rôznymi druhmi energie výrazný rozdiel, čo sa týka množstva emisií vyprodukovaných pri výrobe rovnakého množstva energie.

Municipalizácia a komunálna reforma

S blížiacimi sa komunálnymi voľbami prichádza zamyslenie, či je jestvujúce členenie územia Slovenska do takmer 2900 miest a obcí (Spáč, Sloboda, 2014) efektívne. Mnohé z nich sú počtom obyvateľov malé, v periférnych regiónoch ďaleko od mestských centier, disponujúc obmedzeným rozpočtom, ktorý nevie pokryť požadovaný rozsah dostupných služieb. Dve tretiny obcí na Slovensku majú počet obyvateľov menší ako 1000, 10% má dokonca menej ako 200 obyvateľov. Extrémnym príkladom bola obec Ondavka (okres Bardejov) s iba 17 obyvateľmi, kde sa v r. 2014 o pozíciu starostu a obecných poslancov nik nehlásil (SME, 2014).

Mládežnícke olympijské hry na Slovensku.

Koncom uplynulého mesiaca sa v Banskej Bystrici konali 16. európske olympijské hry pre mládež (EYOF-u). Na prípravách sa priamo podieľal náš člen Ján Jakubčo – ktorý má k športu blízko, keďže pracuje ako manažér na Zväze slovenského lyžovania. Rozhodli sme sa ho preto vyotázkovať, aby nám o tomto evente povedal viac.

Fakty k inflácii – 200 € na dieťa nepomôže nikomu

Inflácia, ekonomický fenomén, ktorý čoraz viac registrujeme. Denne vidíme, počujeme a zažívame zvyšovanie cien či už v potravinách, na pumpách alebo na faktúrach za elektrinu a plyn. Dôležitosť tohto problému si uvedomujeme až v tomto období, keď sa nám situácia vymkla spod kontroly a my nevieme udržať infláciu pod magickou hodnotou dvoch percent. Vieme, že my ľudia máme tendenciu mnohokrát veci zveličovať, a preto je dôležité uviesť všetko na pravú mieru presnými číslami. Na grafe nižšie môžeme vidieť medziročnú zmenu cien prvých štvrťrokov za posledné 4 roky, pričom okrem celkovej zmeny cien sme sledovali zmeny cien potravín a nealkoholických nápojov, bývania, vody, elektriny, plynu, ostatných palív a dopravy, ktoré tvoria významnú časť spotreby akejkoľvek domácnosti.