Spolupráca mládežníckych organizácií

Uplynulý víkend sme absolvovali politickú diskusiu mládežníckych organizácií v Piešťanoch, ktorú organizoval National Democratic Institute . Cieľom bolo dospieť k návrhu udržateľnej spolupráce mládežníckych organizácií, a tým posilniť demokraciu a vzájomný dialóg v politike. 🤝 Veľká vďaka patrí Michalovi Smetankovi, za výborné facilitovanie tejto diskusie.

Zdroj: (vložte zdroj)

Jasne sme definovali problémy, ktorými trpí politické prostredie, a to napr. absencia odbornosti, slušnosti a vecnej diskusie. 🧐
Ako mladí ľudia chceme žiť v krajine, kde zodpovedné riešenia, istá miera predvídateľnosti a stálosť demokratických procesov majú prednosť pred osobnými útokmi, svojvôľou a nesystémovými riešeniami. ✌

Nie je prekvapením, že vízia našej krajiny bola pre všetkých zúčastnených v značnej miere rovnaká. Vieme, že sme rozdielni, nezhodneme sa na mnohých veciach, avšak práve racionálna nezhoda a neustále hľadanie najlepšieho riešenia, je tým čo vie našu krajinu posunúť vpred. Schopnosť jasne formulovať riešenia, presadenie určitého názoru, získanie podpory a ponechanie rozhodnutia na demokratický systém je to, čo politike dnešných dní chýba. 🤦‍♀️🤦‍♂️🤷🤷‍♀️

V súvislosti s vyššie spomenutým, ako zástupcovia KDMS považujeme za začiatok pozitívnej premeny našej krajiny zmenu volebného systému so zvýšením počtu volebných obvodov. Toto stanovisko sme prezentovali aj na spoločnom stretnutí. Vidíme, že zastupiteľská demokracia potrebuje reflektovať spoločenské zmeny, rozdiely v životnej úrovni občanov v regiónoch Slovenska a rovnako aj metódy politického marketingu a nástrahy, ktoré priniesli so sebou sociálne siete. ❕

Občania majú právo na bližší kontakt so svojimi volenými zástupcami a zástupkyňami, a to nie len v čase volebnej kampane. V NR SR ich majú reprezentovať poslanci a poslankyne, ktorí získali dôveru a dostatočnú legitimitu od svojich voličov a voličiek. Potrebujeme odborníkov a odborníčky, osobnosti a ľudí so skúsenosťami. Politika je o skutočnej službe občanom, nie len o fotkách a emotívnych statusoch. 🇸🇰🇪🇺

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1