Na výzvu KDMS k podpore prenasledovaných kresťanov odpovedalo aj ministerstvo zahraničia

Na výzvu k väčšej podpore prenasledovaných kresťanov vo svete, ktorá bola prijatá 11. apríla na Sneme KDMS a adresovaná prezidentovi SR a vláde SR, odpovedalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zdroj: (vložte zdroj)

BRATISLAVA, 15.5.2015, KDMS

V liste, ktorý nám bol doručený, bolo vyjadrené uistenie, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa aktívne venuje podpore slobody náboženstva a viery.

Podľa vyjadrenia Martina Kača, riaditeľa odboru Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sa SR zapojila do vyhlásenia 53 krajín týkajúceho sa ochrany kresťanov a iných náboženských komunít osobitne na Blízkom východe, ktoré iniciovala Svätá stolica, Libanon a Ruská federácia.

Aj v rámci EÚ sa Slovensko venuje otázkam podpory slobody náboženstva a viery, ktoré by malo Slovensko pretaviť do pripravovaného Akčného plánu EÚ na podporu ľudských práv a demokracie vo svete na roky 2015-2019.

Na úrovni vyšehradskej spolupráce sa podľa vyjadrenia ministerstva podarilo presadiť pasáž o problematike porušovania ľudských práv u kresťanov a niektorých etnických menšín v Sýrii.

Ministerstvo v závere listu uisťuje, že SR sa bude aktívne angažovať na medzinárodnej scéne a poukazovať na akékoľvek prejavy náboženskej i inej neznášanlivosti.

KDMS je vďačné za akékoľvek kroky, ktoré SR koná v prospech ochrany prenasledovaných pre vieru a veríme, že v tejto snahe nepoľaví.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1