Letná škole YEPP v španielskej Barcelone

S odhodlaním KDMS členom vlastným sme hneď na začiatku prázdnin nezaháľali a v zložení Martin, Karin a Anežka sme sa vydali v ústrety novým poznatkom z oblasti digitálnych technológií na EPP letnú školu do Barcelony, ktorú tu pre nás zorganizovali členovia Unió de Joves.

Zdroj: (vložte zdroj)

BARCELONA, 2.- 5. 7. 2015, KDMS/YEPP

Program sa začal neformálne vo štvrtok podvečer, keď po registrácii účastníkov nasledovala prehliadka najväčšieho európskeho štadióna – domáceho ihriska klubu FC Barcelona – Camp Nou večera, pri ktorej sme sa zoznámili s ostatnými účastníkmi.

Do problematiky digitálnych technológií nás v piatok doobeda uviedla diskusia so zástupcom európskej komisie v Barcelone, Ferranom Tarradellasom a obchodným manažérom španielskej spoločnosti Telefonica s celosvetovou pôsobnosťou, Valentinom Fernandezom. Nasledoval workshop o procese rozhodovania na úrovni európskeho parlamentu (a o tom, ako aj my, mladí politici YEPP, môžeme toto rozhodovanie ovplyvniť) ďalšia diskusia s reprezentantmi firiem Intelligent Pharma, Connectis-cs a AOC (Open Administration Consortium). Deň sme zakončili zábavným spoznávaním Barcelóny a večerou v spoločnosti Rogera Montañolu, bývalého generálneho sekretára Unió de Joves.

Sobotňajší program začal simuláciou elektronického hlasovania, ktoré sme si mohli vyskúšať vďaka spoločnosti Scytil, jej členovia nám predstavili svoju prácu – zavádzanie inovatívnych technológií do demokratických volebných systémov ako nástroja pre zvýšenie občianskej angažovanosti a všeobecnej transparentnosti v krajinách celého sveta. V diskusii sme dostali odpoveď na naše otázky týkajúce sa hlavne bezpečnosti  takéhoto hlasovania. Po krátkej prestávke nám predstavili spoločnosti Uber, Airbnb, Trip4real a Pop Places ekonomický model „spoluspotrebiteľstva“ alebo „sharing economy“, výzvy, ktorým musia spoločnosti čeliť na ceste k jednotnému digitálnemu trhu.

Program letnej školy sme zakončili rozlúčkovou večerou, kde sme sa poďakovali členom Unió de Joves za skvelú organizáciu a srdečnú pohostinnosť, ktorou nás zahrňovali počas celého nášho pobytu v Barcelone. Boli to skvelé tri dni, počas ktorých sme sa nielen dozvedeli nové informácie z oblasti digitálnych technológií, ale taktiež sme mali možnosť spoznať mladých politikov z celej Európy a diskutovať o aktuálnych témach hýbucich európskou politikou a politikou v našich krajinách. Odchádzali sme teda plní nadšenia, nových podnetov a priateľstiev.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1