Letná škola o slobodnej spoločnosti bola obohacujúca

V čase 1.7 – 18.7. naši dvaja členovia – Timea Perignáthová spolu s Adamom Bátovským absolvovali medzinárodnú letnú školu Tertio Millenio Seminar (TMS) v poľskom Krakowe. TMS spája mladých zo Severnej Ameriky s mladými z novších demokratických spoločností strednej a východnej Európy.

Zdroj: (vložte zdroj)

Krakov, júl 2019

Akademická rovina tejto letnej školy vychádza z encykliky svätého otca Jána Pavla II. Centesimus Annus. Tá vidí základ slobodnej spoločnosti v demokracii, voľnom trhu a aktívnej morálnej kultúre; nadväzuje na Katolícku sociálnu náuku a dopĺňa ju. Hlavnou časťou programu boli každodenné prednášky z morálnej filozofie, metafyziky, politickej filozofie, ekonomiky, bioetiky či ekológie; rozoberali tiež problém demografickej krízy, kultúru života vs. kultúru smrti a súčasnú “diktatúru morálneho relativizmu”.

Prednášky sa v prevažnej väčšine dotýkali toho, že sa naša práca vo všetkých odvetviach musí odvíjať od správneho antropologického chápania človeka, ktorého ľudská dôstojnosť je garantovaná jedine v Bohu. Človeka charakterizuje okrem dôstojnosti rovnosť s inými, racionálny rozmer, nutnosť spoločenstva a vzťahov s inými a sloboda. Tá pravá však spočíva v tom, že naša vôľa spolupracuje s rozumom a my si vyberáme dobro.

Tertio Millenio Seminar im pomohol lepšie pochopiť myšlienku slobodnej spoločnosti, ukotviť sa v Katolíckej sociálnej náuke a zároveň sa mohli kultúrne rozvíjať, spoznať mnohých skvelých mladých ľudí s podobnými hodnotami a aj si oddýchnuť.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1