KDMS sa stalo členom najväčšej európskej mládežníckej organizácie YEPP

Počas uplynulého víkendu, 14 – 16. mája, sa v prímorskom meste Porto (Portugalsko) uskutočnil 10. kongres Mládeže Európskej ľudovej strany (YEPP). Zo Slovenska sa ho zúčastnili aj zástupcovia Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska Radovan Gondžúr a Miroslava Stareková.

Zdroj: (vložte zdroj)

Porto/Bratislava, 14.-16. 5. 2015, KDMS/YEPP

Vyše 230 delegátov kongresu rozhodlo o prijatí KDMS za plnoprávnych členov YEPP-u. V súčasnosti sú tak mladí kresťanskí demokrati jedinou slovenskou mládežníckou organizáciou, ktorá je členom tejto najväčšej európskej mládežníckej organizácie združujúcej vyše 1 milión mladých ľudí z celej Európy, z vyše 30 krajín a viac než 50 organizácií. KDMS bolo v roku 1997 zakladajúcim členom YEPP-u. Neskôr, však toto členstvo stratilo pre nezáujem vtedajšieho vedenia KDMS. „Dnes sme po deviatich rokoch späť. Chceme byť hrdým a zodpovedným členom. Je to pre nás výzva, pretože teraz sme súčasťou spoločného hlasu vyše milióna mladých Európanov. KDMS je pripravené napomáhať tomu, aby tento hlas mladých bol výraznejší a jasnejší, a to najmä v dialógu s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Pre nás je Európa odpoveďou na mnohé problémy. Potrebujeme Európu, no rovnako si myslíme, že Európa potrebuje nás, mladých. Len spoločným úsilím môžeme efektívnejšie čeliť aktuálnym problémom mladých. Vysoká nezamestnanosť, kvalita vzdelania, či stále rastúci problém bezpečnosti sa týka nielen mladých ľudí na Slovensku,“ uviedol pri tejto príležitosti predseda KDMS Radovan Gondžúr. Účastníkom kongresu sa prihovorili i predseda Európskej ľudovej strany Joseph Daul a portugalský premiér Pedro Passos Coelho.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1