Ďumbier nesklamal – 30. ročník sa vydaril

Počas tohto ročníka sme diskutovali o jednote kresťanov v politike, o kvalitne vedenej kampani, no špeciálne sme sa zamerali na ekológiu a ochranu životného prostredia. S tým súvisela aj dobrovoľnícka aktivita – skrášlenie prostredia okolo miestneho kostola.

Zdroj: (vložte zdroj)

Tále, júl 2019

Mladí kresťanskí demokrati vystúpili už po 30.krát na najvyšší vrch Nízkych Tatier – Ďumbier. Pripomeňme si pri tejto príležitosti niekoľko historických faktov. Tvorcom myšlienky bola Mária Homolová, regionálna tajomníčka KDMS za stredoslovenský kraj. Tá sa rozhodla založiť v KDMS tradíciu stanových táborov spojených s výstupov na najvyšší vrch Nízkych Tatier – Ďumbier. „Zámer bol jasný – vytvoriť protiváhu výstupu na Rysy, ktoré už celé desaťročia organizoval Socialistický zväz mládeže (SZM),” uvádza v publikácii našej organizácie bývalá predsedníčka Mária Majdová.

Pôvodná predstava bola, aby v poslednú augustovú sobotu vystúpili mladí kresťanskí demokrati na Ďumbier zo všetkých možných strán, oficiálnych turistických chodníkov je na vrchol Nízkych Tatier niekoľko, a aj takýmto spôsobom sa prihlásili ku kresťanským ideálom. Bolo to v roku 1990, kedy inicioval vtedajší dekan z Brezna, Jozef Šmál, vynesenie a osadenie dvojramenného kríža na vrchol Ďumbiera. Podarilo sa mu to vďaka pomoci Horskej služby Nízke Tatry, farníkov a členov KDH v Brezne. Vynesením a osadením kríža nevedome pripravili mladým ľuďom miesto, na ktorom sa začala budovať nová tradícia, ktorá trvá dodnes.

„KDMS v roku 2002 v rámci predvolebnej kampane vyhlásilo iniciatívu „Urob niečo pre svoju krajinu zadarmo“. Záštitu nad iniciatívou prebral vtedajší minister spravodlivosti Ján Čarnogurský. Zmyslom iniciatívy bolo najmä značenie a čistenie vybratých turistických chodníkov na území všetkých ôsmich krajov Slovenska. Vtedajší regionálny tajomník KDH za okres Trenčín, Jozef Lipták, si rok pred tým, počas výstupu na Ďumbier všimol, že kríž osadený na vrchole v roku 1990 je veľmi poškodený. Vyhlásenie iniciatívy KDMS bolo pre neho impulzom k zorganizovaniu výmeny kríža. Dal zhotoviť nový, 300 kilogramový dvojkríž, ktorý je vysoký 4,3 metra. Výrobu kríža financovali členovia a priaznivci KDH z okresu Trenčín. Na jeho vynesení sa podieľalo 60 dobrovoľníkov z okresov Brezno, Trenčín a Zvolen. Nový dvojkríž bol na vrchol Ďumbiera vynesený a osadený 27. júla 2002. O týždeň neskôr, 3.augusta, ho počas tradičného výstupu KDMS za prítomnosti čelných predstaviteľov KDH a asi 300 účastníkov posvätil Ján Kadlec, dekan z Brezna.“ uvádza Mária Majdová.

Počas histórie s tisíckami mladých kresťanských demokratov vystúpili na vrchol viaceré známe osobnosti ako napríklad Vladimír Palko, Pavol Minárik, Daniel Lipšic, Mikuláš Dzurinda, Ján Figeľ, Alojz Hlina, Milan Majerský a ďalší. Nedá nám nespomenúť rekordmanov tohto podujatia, tým prvým je Peter Bobula, ktorý s KDMS tento rok vystúpil na Ďumbier už po 26. raz. Druhým je pán Marián Kvačkaj, na ktorého sa už viaceré generácie spoliehajú pri organizácii tohto pre nás významného podujatia. Pánom za to patrí naše poďakovanie a rešpekt.

Počas tohto ročníka sme diskutovali o jednote kresťanov v politike, o kvalitne vedenej kampani, no špeciálne sme sa zamerali na ekológiu a ochranu životného prostredia. S tým súvisela aj dobrovoľnícka aktivita – skrášlenie prostredia okolo miestneho kostola.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k organizácii a osobitná vďaka patrí hlavným organizátorom, Katke Macekovej a Matúšovi Mesárošovi.

Tiež ďakujeme za veľkú pomoc Nadácii Konráda Adenauera.

Tešíme sa na další ročník a veríme, že sa stretneme ešte v hojnejšom počte.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1