AKO ROZMÝŠĽAJÚ MLADÍ ĽUDIA O BUDÚCNOSTI EURÓPSKEJ ÚNIE?

Vďaka podpore Nadácie Hannsa Seidela zorganizovali stretnutie mládežníckych politických organizácií, s ktorými neformálne spolupracujeme na témach s celospoločenským presahom. Sme veľmi radi, že stretnutie sa mohlo uskutočniť aj v súčasnej dobe, ktorá väčším podujatiam nepraje. Aj fakt, že všetci zúčastnení boli zaočkovaní, však realizáciu umožnil a my sme si mohli opäť potvrdiť, že napriek tomu, že na viaceré témy máme odlišné názory, v dňoch, kedy si pripomíname výročie nežnej revolúcie, sa na základných postojoch k slobode a demokracii vieme zhodnúť a spolupracovať.

Zdroj: (vložte zdroj)

Tak ako sme všetci občania Slovenskej republiky, sme aj občanmi EÚ. Angažované občianstvo si vyžaduje záujem o veci, ktoré sa dejú okolo nás a samozrejme aj dávku vedomostí. Tie sme si preverili super zaujímavým kvízom.
Vďaka podpore Nadácie Hannsa Seidela zorganizovali stretnutie mládežníckych politických organizácií, s ktorými neformálne spolupracujeme na témach s celospoločenským presahom. Sme veľmi radi, že stretnutie sa mohlo uskutočniť aj v súčasnej dobe, ktorá väčším podujatiam nepraje. Aj fakt, že všetci zúčastnení boli zaočkovaní, však realizáciu umožnil a my sme si mohli opäť potvrdiť, že napriek tomu, že na viaceré témy máme odlišné názory, v dňoch, kedy si pripomíname výročie nežnej revolúcie, sa na základných postojoch k slobode a demokracii vieme zhodnúť a spolupracovať.

Tak ako sme všetci občania Slovenskej republiky, sme aj občanmi EÚ. Angažované občianstvo si vyžaduje záujem o veci, ktoré sa dejú okolo nás a samozrejme aj dávku vedomostí. Tie sme si preverili super zaujímavým kvízom.
Ďalším bodom programu bolo vzdelávanie o EÚ, ktoré sa však neuskutočnilo formou uspávajúcej prednášky, ale skrze veselý a interaktívny kvíz. Na ňom sa zabávali a medzi sebou súťažili okrem hostiteľov z KDMS aj tímy Občianskodemokratickej mládeže Slovenska, Mladých Saskárov a Mladých progresívcov. Kvízmajster Jakub pre tímy pripravil päť kôl a ďalšie medzikolá, ktoré prevetrali vedomosti všetkých nielen o fungovaní EÚ, ale aj o rôznych sférach života v európskych štátoch, takže každý z nás sa naučil niečo nové. Keďže tu bol aj súťažný aspekt, potešilo nás, že dva tímy KDMS obsadili prvé a druhé miesto, bronz získali Saskári.

Príjemný večer by sa nemohol uskutočniť bez podpory Nadácie Hannsa Seidela. S podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí na základe rozhodnutia Nemeckého spolkového snemu.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1