Ako dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj na lokálnej úrovni

Náš predseda komisie pre udržateľný rozvoj Alexander Füle sa v dňoch 4.-8.júna zúčastnil školenia „Sustainable development on the local level“.

Zdroj: (vložte zdroj)

Maďarsko, jún 2019

„Pobyt sa konal v Maďarsku, konkrétne v mestách Hajdúnanás a Szólnok. Za tieto 4 dni sa toho stihlo naozaj veľa. Popri gastronomických zážitkoch a kanoistike na rieke Túr sme my, pätnásti participanti z rôznych kútov Európy, navštívili mnohé obce a spoznávali ako vlastne udržateľné hospodárstvo na maďarskom vidieku funguje.

Prvý deň sme sa vypravili do centra mesta Hajdúnánás, kde nám bolo prezentované miestne trhovisko, kde predávajú miestni predajcovia a dokonca sa tu používa miestna regionálna mena Bocskai korona. Poobede sme sa presunuli na Farmu Martinek, kde lokálny podnikateľ zamestnáva miestne obvateľstvo a vyrába BIO mliečne produkty.

Na ďalší deň sme sa vybrali okrem kanoistiky aj na návštevu Pálenice Panyola. Je to projekt, ktorý viacerí aktívni ľudia pred niekoľkými rokmi obnovili takpovediac z trosiek a obnovili tak tradíciu miestnych destilátov, prevažne zo slivky a jablka. Navečer sme pri večeri debatovali so starostom obce, pánom Zoltánom Muharim o tom, ako obec aktívne žije. Na pravidelnej báze sa tu konajú festivaly.

Piatočný, predposledný deň sa začal návštevou rómskej usadlosti Berettyóújfalu. Tu sa angažovaní miestni snažia o integráciu Rómov do výrobného procesu formou manufaktúry na rôzne remeselné výrobky.

Poobede sme sa presunuli do dedinky Nagykörű – domova čerešní. Je to obec, ktorá doslova ťaží z miestnej tradície pestovania čerešní. Každoročne sa tu usporadúva festival, pri ktorom dedinčania ponúkajú svoje čerešňové výrobky. Stretli sme sa aj Józsefom Barátom z „Asociácie žijúcej rieky Tisza“. Tento ekológ nám rozprával o mnohých dôležitých poznatkoch, ako udržiavať a spravovať miestne toky udržateľne a bezpečne. Večer pri posedení s mládežníckymi predstaviteľmi z mládežníckeho parlamentu v meste Szólnok sme diskutovali o dôležitosti zaangažovania mladej generácie do regionálnej politiky. Na konci večera sa rozdávali za absolvovanie kurzu diplomy.“

Usporiadateľom bol Robert Schuman Institute v spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Špeciálne poďakovanie patrí projektovému koordinátorovi Bence Bauerovi z maďarskej kancelárie KAS a Gáborovi Bereczelimu z Inštitútu Roberta Schumana.

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1