Site Overlay

Záleží nám na slobode a demokracii

Bratislava, jún 2019

Neustále sa snažíme získavať nové informácie a pohľady, ktoré chceme sprostredkovávať mladým ľudom na Slovensku. Zaujíma nás aj to, ako obyvatelia jednotlivých krajín vnímajú demokratické usporiadania štátov, ktorých sú občanmi.

Vďaka prezentácii štúdie „Democracies under pressure“, teda „Demokracie pod tlakom“, pod záštitou IRI a Fondapol, sme dozvedeli rôzne zaujímavé poznatky. Dominique Reynié, profesor na prestížnej škole Sciences Po v Paríži, prezentoval výsledky štúdie, ktorej respondentmi bolo 36,295 obyvateľov zo 42 demokracií v Európe (vrátane Slovenska), Amerike či Austrálii.

Výsledky tejto štúdie si môžete pozrieť na www.fondapol.org