Site Overlay

Stretnutie s Albertom Lo Prestim

BRATISLAVA, 7. jún 2019

Mladí kresťanskí demokrati sa na pozvanie mediálneho domu Nové mesto a hnutia Focolare zúčastnili diskusie s talianskym politológom Albertom Lo Prestim. Témou diskusie bol dialóg ako nástroj politickej zmeny. Alberto Lo Presti okrem vlastných skúseností z rodného Talianska odprezentoval aj dielo kresťanského politika a spisovateľa Igina Giordaniho. Na diskusii vystúpila aj Zuzana Hanusová a Stanislav Lencz, ktorí spoločne odprezentovali víziu spolupráce a zjednotenia, ktorá vychádza zo spirituality hnutia Focolare. Diskusiu moderoval zástupca šéfredaktora Konzervatívneho denníka Postoj Martin Hanus.

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska sa dlhodobo zasadzuje za jednotu a spoluprácu, nielen, naprieč konzervatívnym spektrom. Mladým záleží na budúcnosti Slovenska a tú dosiahneme iba vtedy, ak spojíme svoje sily. Od malých projektov na lokálnej úrovni až po veľké legislatívne zmeny v národnom či Európskom parlamente. Každý kto je ochotný priložiť ruku k dielu je srdečne vítaný.

Alberto Lo Presto (© Andrej Lojan)

Alberto Lo Presti je riaditeľom Centra Igina Giordaniho na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme kde vyučuje dejiny politických doktrín. Zaoberá sa politickým myslením antiky, stredoveku aj súčasnosti. Je ženatý a má päť detí.

 

 

Úvodná fotografia: © Dominik Kurina
Autor: Martin Trúchlik