Site Overlay

Našou víziou je nová generácia mladých kresťanských lídrov, konzervatívne uvažujúcich aktívnych ľudí, ktorí majú vôľu a schopnosť prevziať zodpovednosť za správu veci verejných od najmenšej dediny na Slovensku až po Európsky parlament. Máme v tom nielen dlhoročnú tradíciu, ale aj odhodlanie naďalej pokračovať.

V praxi sa o to usilujeme tým, že budujeme spoločenstvo zodpovedných angažovaných mladých ľudí, ktorí naprieč celým Slovenskom slúžia vo svojich lokálnych platformách osvetovými aktivitami. Pri tom sa orientujeme na zaujímavé a aktuálne témy formou vnútorných i verejných diskusií s kvalifikovanými odborníkmi. Chceme sa však nielen vzdelávať, ale naše schopnosti a talenty uplatňovať aj pri konkrétnej činnosti pre prospech našich regiónov i celého Slovenska.

Sme mládežníckou organizáciou, ktorá sa môže pochváliť aj spoluprácou so zahraničnými partnermi prostredníctvom rôznych medzinárodných podujatí, ktoré vnímame ako dôležitý prvok zvyšovania nášho rozhľadu, skúseností, vedomostí a práce na spoločných cieľoch v rámci celoeurópskeho priestoru.