Site Overlay

Poslanie

KDMS je organizáciou pre mladých, čiže aj pre Teba. Cieľom KDMS je rozvíjať Tvoje vzdelanie, záujem o politiku a Tvoju schopnosť meniť veci, ktoré sa okolo Teba dejú. Čo pre Teba vieme urobiť?

Jadrom našich aktivít je neformálne vzdelávanie. Vždy sa orientujeme na zaujímavé a aktuálne témy a diskusiami s kvalifikovanými hosťami sa snažíme vytvoriť priestor aj pre Teba. Snažíme sa Ti poskytnúť využiteľné informácie, ktoré len ťažko nájdeš v učebniciach alebo na webe.

Dôležitosť kladieme na spoluprácu so zahraničím, ako aj na zastúpenie Slovenska doma i vo svete. Spolupráca so zahraničnými partnermi prostredníctvom rôznych podujatí nielen na Slovensku sú dôležitým prvkom nášho i Tvojho zvyšovania rozhľadu, skúseností a vedomostí.

Nezabúdame ani na teambuilding. Športom žijeme počas celého roka, futbal, bowling či open air aktivity sú často na programe dňa. Vrcholom nášho teambuildingu je tradičný festival na Ďumbieri s netradičným programom pod záštitou predsedu KDH.

Pre tých, ktorí chcú s nami kráčať aj ďalej, máme pripravené rôzne kampane, projekty a happeningové akcie. Voľby sú prostriedkom nášho odhodlania a úsilia zmeniť veci naším smerom.

O čo nám vlastne ide? V KDMS nám ide o právny a prosperujúci štát, kde vyhráva slušnosť nad vulgarizmom, pravda nad klamstvom, spravodlivosť nad zločinom. Chceme presadzovať spoločnosť, v ktorej má každý priestor na sebarealizáciu. Náš pohľad na veci verejné by sme v skratke zhodnotili KDMSáckymi 4S – Sloboda, Spravodlivosť, Solidarita, Subsidiarita.

…pomáhame mladým rásť! Už vyše 30 rokov…

Pridaj sa k nám ešte dnes!