Site Overlay

História

Prvým impulzom pre založenie kresťansko-demokratickej mládežníckej organizácie na Slovensku bola výzva slovenských kresťanských intelektuálov pod vedením Jána Čarnogurského začiatkom 90.tych rokov. Mladí ľudia po celej krajine začali spontánne vytvárať kluby, ktoré vznikali ako v mestách tak i na dedinách v snahe prezentovať svoje názory a postoje na politiku, verejný život, vieru, kultúru a usporiadanie krajiny. Súčasne sa vytvárali aj krajské a okresné centrá mládeže.

Ustanovujúci snem KDMS sa konal 5. mája 1990 v Žiline, ktorého sa zúčastnilo 200 ľudí. Za prvého predsedu bol zvolený Ján Dečo z Košíc, podpredsedom sa stal Jozef Mikloško ml. a politickým tajomníkom František Stano. Mladí kresťanskí demokrati videli svoju úlohu predovšetkým v zastupovaní záujmov mladej generácie na najrôznejších úrovniach, ale aj v príprave jednotlivcov pre neskoršie politické pôsobenie.

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) bola založená a dodnes je samostatná mládežnícka organizácia s partnerským vzťahom ku Kresťansko-demokratickému hnutiu (KDH). Prostredníctvom svojich čelných predstaviteľov mala KDMS vždy ( až na niekoľko kratších časových období) zastúpenie aj v orgánoch KDH.