Site Overlay

História

Prvým impulzom pre založenie kresťansko-demokratickej mládežníckej organizácie na Slovensku bola výzva slovenských kresťanských intelektuálov pod vedením Jána Čarnogurského začiatkom 90. rokov 20. storočia. Mladí ľudia po celej krajine začali spontánne vytvárať kluby, ktoré vznikali ako v mestách, tak i na dedinách v snahe prezentovať svoje názory a postoje na politiku, verejný život, vieru, kultúru a usporiadanie krajiny. Súčasne sa vytvárali aj krajské a okresné centrá mládeže.

Ustanovujúci snem KDMS sa konal 5. mája 1990 v Žilineza účasti 200 ľudí. Za prvého predsedu bol zvolený Ján Dečo z Košíc, podpredsedom sa stal Jozef Mikloško ml. a politickým tajomníkom František Stano. Mladí kresťanskí demokrati videli svoju úlohu predovšetkým v zastupovaní záujmov mladej generácie na najrôznejších úrovniach, ale aj v príprave jednotlivcov pre neskoršie politické pôsobenie.

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) bola založená a dodnes je samostatná mládežnícka organizácia s partnerským vzťahom ku Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH). Prostredníctvom svojich čelných predstaviteľov mala KDMS vždy (až na niekoľko kratších časových období) zastúpenie aj v orgánoch KDH.