Site Overlay

Tím lídri

 

Fotografia: Archív Katarína Maceková

Katarína Maceková

Katarína má 25 rokov a pochádza z rázovitého regiónu Tekov. Narodila sa a žije v dedinke Čajkov. Vyštudovala ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Niekoľko mesiacov žila a študovala v Moskve a po návrate na Slovensko nám v KDMS pomáha s rôznymi projektami. Na svedomí má, okrem iného, aj obnovu náučného chodníka Čajkovské bralie. Katarína sa angažuje aj vo svojej farnosti a spoločenstve Deep Well. V neposlednom rade Katarína v nasledujúcich parlamentných voľbách kandiduje z 90. miesta na kandidátke KDH.

 

 

Fotografia: jkphotography

Matúš Mesároš

Pomáha mladým objavovať svoj potenciál a dodáva im odvahu meniť Slovensko k lepšiemu. Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Rád získava skúsenosti na rôznych stážach, dobrovoľníckych aktivitách či študijných pobytoch. Myslí si, že  by Slováci mali mať zdravý vzťah ku svojej histórii, kultúre a tradíciám. Verí, že postupnou a vytrvalou zmenou prostredníctvom hrdých a cnostných ľudí sa Slovensko opäť dokáže postaviť na nohy.

E-mail: Matus.Mesaros@kdms.sk

 

 

 

Fotografia: Inspire magazine

Tereza Bieliková

Študuje na Ekonomickej univerzite odbor Interkultúrna komunikácia a cudzie jazyky.  Momentálne je už druhý semester na výmennom pobyte v Rakúsku. Vo voľnom čase sa venuje pozorovaniu ľudí a vzorcov správania. Má rada otvorenú komunikáciu a pocit vyriešeného konfliktu.  Denne potrebuje trochu kávy, trefný citát a poéziu.

 

 

Fotografia: Archív Radka Wagingerová

Radka Wagingerová

Radka má 20 rokov, študuje odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia v anglickom jazyku na Paneurópskej univerzite. Tento rok trávi na výmennom pobyte v Ríme na univerzite La Sapienza, v Taliansku.  Pôsobí ako stážistka v Bratislava Policy Institute. Medzi jej záľuby patria jazyky, história, cestovanie a lyžovanie.  Má rada umenie, spoznávanie nových ľudí a kultúr.