Site Overlay

Letná škole YEPP v španielskej Barcelone

BARCELONA, 2.- 5. 7. 2015, KDMS/YEPP

S odhodlaním KDMS členom vlastným sme hneď na začiatku prázdnin nezaháľali a v zložení Martin, Karin a Anežka sme sa vydali v ústrety novým poznatkom z oblasti digitálnych technológií na EPP letnú školu do Barcelony, ktorú tu pre nás zorganizovali členovia Unió de Joves. 

Program sa začal neformálne vo štvrtok podvečer, keď po registrácii účastníkov nasledovala prehliadka najväčšieho európskeho štadióna – domáceho ihriska klubu FC Barcelona – Camp Nou večera, pri ktorej sme sa zoznámili s ostatnými účastníkmi. 

Do problematiky digitálnych technológií nás v piatok doobeda uviedla diskusia so zástupcom európskej komisie v Barcelone, Ferranom Tarradellasom a obchodným manažérom španielskej spoločnosti Telefonica s celosvetovou pôsobnosťou, Valentinom Fernandezom. Nasledoval workshop o procese rozhodovania na úrovni európskeho parlamentu (a o tom, ako aj my, mladí politici YEPP, môžeme toto rozhodovanie ovplyvniť) ďalšia diskusia s reprezentantmi firiem Intelligent Pharma, Connectis-cs a AOC (Open Administration Consortium). Deň sme zakončili zábavným spoznávaním Barcelóny a večerou v spoločnosti Rogera Montañolu, bývalého generálneho sekretára Unió de Joves. 

Sobotňajší program začal simuláciou elektronického hlasovania, ktoré sme si mohli vyskúšať vďaka spoločnosti Scytil, jej členovia nám predstavili svoju prácu – zavádzanie inovatívnych technológií do demokratických volebných systémov ako nástroja pre zvýšenie občianskej angažovanosti a všeobecnej transparentnosti v krajinách celého sveta. V diskusii sme dostali odpoveď na naše otázky týkajúce sa hlavne bezpečnosti  takéhoto hlasovania. Po krátkej prestávke nám predstavili spoločnosti Uber, Airbnb, Trip4real a Pop Places ekonomický model „spoluspotrebiteľstva“ alebo „sharing economy“, výzvy, ktorým musia spoločnosti čeliť na ceste k jednotnému digitálnemu trhu. 

Program letnej školy sme zakončili rozlúčkovou večerou, kde sme sa poďakovali členom Unió de Joves za skvelú organizáciu a srdečnú pohostinnosť, ktorou nás zahrňovali počas celého nášho pobytu v Barcelone. Boli to skvelé tri dni, počas ktorých sme sa nielen dozvedeli nové informácie z oblasti digitálnych technológií, ale taktiež sme mali možnosť spoznať mladých politikov z celej Európy a diskutovať o aktuálnych témach hýbucich európskou politikou a politikou v našich krajinách. Odchádzali sme teda plní nadšenia, nových podnetov a priateľstiev.

Autor: Anežka Ďurčáková