Site Overlay

Predsedníctvo Kresťanskodemokratickej mládeže podporuje Milana Majerského

Predsedníctvo KDMS sa rozhodlo vysloviť podporu Milanovi Majerskému ako kandidátovi na predsedu Kresťanskodemokratického hnutia.
Milan Majerský vyšiel z prostredia KDMS. Ako učiteľ mladým rozumie a na všetkých postoch, ktoré doposiaľ zastával, ich vždy podporoval. Svojím príkladom pritiahol do prostredia kresťanskej demokracie mnoho mladých ľudí. KDMS ho vníma ako človeka, na ktorého sa vždy mohlo obrátiť, a ktorý sa o fungovanie mládežníckej politiky živo zaujímal. Myslíme si, že jeho zvolením by vzrástol záujem o kresťanskú demokraciu aj u mladšej generácie.
Predsedníctvo KDMS zastáva názor, že v súčasnej situácii je potrebné, aby sa predsedom KDH stal človek, ktorý je blízky ľuďom. Majerský je s ľuďmi ako župan v pravidelnom a bezprostrednom kontakte, teda plne rozumie ich každodenným problémom.
Kresťanská demokracia na Slovensku potrebuje človeka, ktorý je schopný viac spájať, než rozdeľovať. Kresťania v politike sú rozdrobení a najmä medzi mladými ľuďmi silno vnímame túžbu po jednote a spoločnom dialógu.
Milan Majerský sa už v minulosti osvedčil ako líder, ktorý presadzuje spoločný postup kresťanov. Preukázal to ako v európskych, tak aj parlamentných voľbách.
Kresťanská demokracia potrebuje človeka, ktorého hodnoty sú jasne čitateľné, v dnešnom hodnotovom chaose. Milan Majerský sa k nim vždy vedel priznať a ako učiteľ katolíckeho náboženstva má aj intelektuálne predpoklady k ich obhájeniu.🙏