Site Overlay

Peter Gnebuš

Obec: Tatranská Javorina

Motto: Ak niečo chcem, musím za tým ísť, pretože nič na mňa nikdy čakať nebude.

Kto som:
“Som študentom gymnázia v Poprade a vo voľnom čase sa venujem športu a taktiež sa stretávam s mladými ľuďmi v komunite Saleziánov. Bývam v príčasti obce Tatranská Javorina, kde aj kandidujem za poslanca”

Moje 3 priority:
1. Pomáhať pri zriaďovaní obecných akcií a zvýšiť povedomie ľudí o ich konaní
2. Pomôcť vytvoriť pre deti v obci aspoň nejaké podmienky na trávenie voľného času (šport, spoločenské aktivity)
3. Pomôcť rozvíjať obec akýmkoľvek spôsobom