Site Overlay

Mgr. Peter Berinšter

Obec: Košice

Motto: Keď môžem, pomôžem

Kto som:
“Som Ķošičan a pracujem ako odborný referent na Magistráte mesta
Popri tom sa venujem trénerstvu Basketbalu. Vo voľnom čase dobrovoľník vo viacerých zoskupeniach, ktoré sa venujú životnému prostrediu a charite. Kandidujem do Miestneho, Mestského a Krajského zastupiteľstva.”

Moje 3 priority:
1. Hlavná priorita je vylepšovanie verejných priestranstiev, hlavne športovísk.
2. Podpora komunitného života a dobrovoľníctva.
3. Budovanie cyklo- infraštruktúry v meste a v nadväznosti na okolie