Site Overlay

Ing. Tomáš Farkašovský

Obec: Markušovce

Motto: Per aspera ad astra

Kto som:
“IT konzultant, dobrovoľník vo viacerých občianskych združeniach zaujímajúci sa o ekológiu, technológie, vzdelanie. Kandidujem vo svojej historickej obci Markušovce s cieľom posunúť obec vpred a spraviť ju viac bezpečnou a transparentnou. Budem sa snažiť, aby obec viedla zodpovednú finančnú politiku a bola tu pre všetkých jej obyvateľov.”

Moje 3 priority:
1. Informovanosť, transparentnosť, bezpečnosť
2. Viac kultúrnych a športových podujatí
3. Presadenie participatívneho rozpočtu na občianske projekty