Site Overlay

Ing. Ivan Forrai MBA

Obec: Košice-Poľov

Motto: V živote sa neriadim mottami, riadim sa len podľa môjho vedomia a svedomia

Kto som:
„Pracujem ako energetik, kde sa venujem prioritne elektroenergetike, tepelnej energetike a energetickému manažmentu. Popri práci sa venujem aj umeniu, účinkujem v kostolnom zbore (Zbor sv. Michala) a malom orchestri (Orchester Luvenum). Som Košičan a v mojej mestskej časti Poľov kandidujem do Miestneho zastupiteľstva.“

Moje 3 priority:
1. Podpora rozvoja bývania v mestskej časti
2. Podpora rozvoja občianskej vybavenosti
3. Podpora športových a kultúrnych podujatí