Site Overlay

Ing. arch. Jaroslav Križánek

Obec: Giraltovce

Motto: Všímať si, čo je dobré a rozvíjať to

Kto som:
“Manžel, architekt, Giraltovčan. Som 27-ročný lokálpatriot, ktorý chce svoju výchovu, zanietenie a skúsenosti zveľaďovať a odovzdávať ďalej. Ako poslanec v uplynulom období som sa utvrdil v tom, že je okolo nás veľa potenciálu a častokrát stačí zmeniť málo, aby sa udiali veľké veci.“

Moje 3 priority:
1. Zodpovedná projektová príprava a realizácia mestských investícií vo výstavbe
2. Rozvoj bývania v meste a zvýšenie kvality verejných priestorov
3. Podpora budovania bezpečnej cyklo infraštruktúry