Site Overlay

A dosť, Turecko!

Bratislava, 13.10. 2019

Stretli sme sa pred Veľvyslanectvom Tureckej republiky, aby sme vyjadrili nesúhlas s inváziou Turecka do Sýrie tichým protestom. Zapálili sme sviece a pomodlili sa za obete.

Svojou prítomnosťou nás podporila europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá vyjadrila nasledovne:„Môže nastať obrovská humanitárna katastrofa, ale čo ešte tiež môže nastať je to, že bojovníci ISIS, ktorí sú väznení Kurdmi sa môžu dostať na slobodu a môžu opäť začať ohrozovať nielen demokratický svet.“

Jakub Malota formou street artu stvárnil inváziu a povedal:,,Toto dielo malo symbolizovať to, že sila, ktorú symbolizuje červená farba nemá byť na to, aby si násilím podmaňovala územie alebo iných ľudí. Tá sila má slúžiť na to, aby bol zachovaný mier. Preto sú silní, aby zachovávali mier, nie, aby robili vojnu.“