Záleží nám na slobode a demokracii

Neustále sa snažíme získavať nové informácie a pohľady, ktoré chceme sprostredkovávať mladým ľudom na Slovensku. Zaujíma nás aj to, ako obyvatelia jednotlivých krajín vnímajú demokratické usporiadania štátov, ktorých sú občanmi.

Zdroj: (vložte zdroj)

Bratislava, jún 2019

Vďaka prezentácii štúdie „Democracies under pressure“, teda „Demokracie pod tlakom“, pod záštitou IRI a Fondapol, sme dozvedeli rôzne zaujímavé poznatky. Dominique Reynié, profesor na prestížnej škole Sciences Po v Paríži, prezentoval výsledky štúdie, ktorej respondentmi bolo 36,295 obyvateľov zo 42 demokracií v Európe (vrátane Slovenska), Amerike či Austrálii.

Výsledky tejto štúdie si môžete pozrieť na www.fondapol.org

Najnovšie stanoviská

limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1
limitation of time on female violence (1080 x 1080 px)
Keď už vám nestačí ani zvýšený plat (2)
1